Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować również szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na rzecz sąsiadów i osób trzecich. W ten sposób uchronimy się przed nieprzewidzianym wydatkiem, jeśli z naszej winy doszło do np. zalania mieszkania sąsiadów bądź zostały wyrządzone inne szkody.

30 grudnia, 2015