Wyjazd na narty? Ubezpieczyć się czy nie?

Czy warto ubezpieczyć się na wyjazd zimowy?

Podczas ferii zimowych wiele osób planuje wyjazdy na narty. Są to wyjazdy nie tylko w polskie Tatry, ale również  za granicę, m.in. na Słowację, do Czech, Austrii, Włoch, Szwajcarii czy Francji. Zanim jednak wybierzemy się do innego kraju, warto zadbać o zabezpieczenie się na wypadek  konieczności skorzystania z pomocy medycznej.

 

Jak nie stracić majątku wyjeżdżając na ferie?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), choć bardzo przydatna, nie gwarantuje pełnej i bezpłatnej opieki medycznej, ratownictwa górskiego za granicą oraz transportu medycznego do Polski. Niestety koszty takich interwencji mogą sięgać od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego chcąc zabezpieczyć swój domowy budżet, warto zadbać o polisę turystyczną, która pokryje ewentualne koszty związane z nieprzewidzianym zdarzeniem i skróci czas oczekiwania na otrzymanie odpowiednich świadczeń. W wielu państwach europejskich musimy liczyć się z koniecznością współfinansowania świadczeń medycznych. Dlatego warto dowiedzieć się wcześniej dowiedzieć, jak wygląda opieka medyczna w kraju, do którego się wybieramy. Dodatkowe ubezpieczenie pozwoli nam w pełni cieszyć się urlopem.

 

Podstawy czyli EKUZ
Każda osoba podróżująca za granicę powinna mieć przy sobie EKUZ, potwierdzającą prawo do świadczeń medycznych poza Polską. Co ważne, każdy członek rodziny musi mieć własny dokument oraz kilka jego kserokopii, gdyż często wymagane jest pozostawienie jej w placówce medycznej.

W Czechach dopłacisz do świadczeń1
U naszych południowych sąsiadów posiadacz EKUZ bezpłatnie skorzysta z konsultacji u lekarzy podstawowej opieki medycznej. W przypadku pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 90 koron. Koszty leczenia w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia, pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. W sytuacji, gdy skorzystał on  z pomocy medycznej udzielonej przez placówki prywatne w stanie nagłym,  może dochodzić częściowego zwrotu związanych z tym  kosztów.
Uwaga! Na podstawie EKUZ nie przysługują świadczenia zdrowotne udzielane przez służbę ratownictwa górskiego w związku z wypadkiem na nartach. Pacjent jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów tego rodzaju pomocy we własnym zakresie.

Płatne ratownictwo górskie na Słowacji2
Na Słowacji świadczenia wykonywane przez lekarzy pierwszego kontaktu i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są bezpłatne. W przypadku wizyty na pogotowiu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 1,99 euro, która jest jednak anulowana w przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta. Transport pogotowia ratunkowego, w tym lotniczego, jest bezpłatny, jednak już te same świadczenia w ramach ratownictwa górskiego muszą być w 100 proc. opłacone przez poszkodowanego.

Płatny pobyt w austriackim szpitalu3
W Austrii za leczenie szpitalne nie dłuższe niż 28 dni pacjent zapłaci od 12 euro do 20,1 euro za dzień. Pobyt w szpitalu w ramach standardu podstawowego obejmuje zakwaterowanie oraz opiekę lekarską. Pracownicy szpitala mogą zaproponować pacjentowi hospitalizację w ramach podwyższonego standardu opieki, ale w takim przypadku musi się on liczyć z dodatkowymi kosztami. Sam transport do szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Ważne – ratownictwo górskie i transport lotniczy są pełnopłatne!

We Włoszech bezpłatne leczenie w szpitalu4
We Włoszech koszty porady lekarza pierwszego kontaktu pacjent musi pokryć z własnej kieszeni – do 36,15 euro za wizytę, zaś świadczenie u specjalisty częściowo sfinansuje NFZ. Co ciekawe we Włoszech leczenie w szpitalu jest bezpłatne, za to  już do samego transportu posiadacz karty EKUZ będzie musiał dopłacić. Warto wiedzieć, że w wielu kurortach lekarze przyjmują tylko prywatnie, a w związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż związane z tym standardowe świadczenia zdrowotne.

W Szwajcarii zapłacisz za wizytę u internisty5
Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, lekarza stomatologa, leczenie stacjonarne w szpitalu posiadacz karty EKUZ musi uiścić wstępną opłatę ryczałtową w wysokości 33 franków w przypadku osób małoletnich lub 92 franków w przypadku osób dorosłych. Dodatkowo koszt hospitalizacji wynosi 15 franków dziennie, a z opłaty tej są zwolnione dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę. Kobiety w ciąży korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej są zwolnione z tych opłat. Natomiast każdy pacjent korzystający z transportu karetką lub samolotem, w tym także w przypadku ratownictwa górskiego, jest zobowiązany do pokrycia 50 proc. kosztów.

We Francji dopłacisz 30 proc. do wizyty u lekarza6
Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ we Francji musi najpierw pokryć ich koszty we własnym zakresie, a następnie może ubiegać się o ich częściowy zwrot.  Koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i lekarza stomatologa wynosi 23 euro, a u lekarza specjalisty 25 euro. Aby odzyskać poniesione koszty, należy złożyć zestaw stosownych dokumentów do francuskiej kasy chorych. Wówczas koszty w 70 proc. są zwracane po powrocie do kraju. Co istotne, jeśli lekarz u którego mamy wizytę, pobiera wyższą opłatę niż stawki ustalone w cenniku kasy, różnicę pacjent musi pokryć we własnym zakresie. W przypadku leczenia szpitalnego, kasa chorych pokrywa koszty leczenia w wysokości 80 proc., zaś tylko w niektórych przypadkach w 100 proc. Pacjent musi pokryć pozostałe 20 proc., w tym jest wliczona dzienna opłata ryczałtowa. Koszt ratownictwa górskiego  jest w 100 proc. opłacany przez poszkodowanego.

Jak wybrać polisę turystyczną dopasowaną do potrzeb
Pamiętajmy aby przed zakupem polisy dokładnie zastanowić się, jaki zakres ochrony jest nam potrzebny oraz kogo powinno ona obejmować. Jedna polisa może chronić bowiem jedną lub kilka osób, np. całą rodzinę. Oprócz opieki medycznej, polisa turystyczna zazwyczaj pokrywa koszty zniszczenia lub zagubienia bagażu, rezygnacji z opłaconego noclegu, czy uszkodzenia sprzętu elektronicznego lub sportowego. W przypadku gdy jesteśmy sprawcami wypadku np. na stoku, OC pokrywa koszty leczenia poszkodowanego lub naprawy jego sprzętu.
Zazwyczaj w ramach ubezpieczenia turystycznego mamy do wyboru dwie opcje uprawianego sportu: amatorski lub wyczynowy, a każdy ubezpieczyciel w inny sposób definiuje, czym się one różnią. Często w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) wskazane są konkretne dyscypliny. Przed podpisaniem umowy musimy zapoznać się z tym dokumentem i zdecydować, która opcja jest właściwa dla nas. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania co do zakresu ochrony, prośmy ubezpieczyciela o wyjaśnienie np. przez infolinię. Polisę turystyczną możemy kupić na wiele sposobów. Najpopularniejszym z nich nadal pozostaje kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczyć się można także poprzez internet lub infolinię. Koszt polisy turystycznej dla całej rodziny na dwutygodniowy wyjazd nie powinien przekraczać kilkuset złotych.

[1] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/czechy
[2] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/slowacja
[3] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/austria
[4] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/wlochy
[5] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/szwajcaria
[6] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/francja

2 lutego, 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *