Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu pozwala na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością jego remontu czy odbudowania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. pożaru, zalania, powodzi, trąby powietrznej, osuwania się ziemi.

30 grudnia, 2015