Dlaczego warto się ubezpieczyć?

RAK! Diagnoza nowotworu jest dużym zaskoczeniem. Trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, również tej finansowej. Dzięki ubezpieczeniu nie unikniesz choroby, ale możesz liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie finansowe w momencie trudnym dla Ciebie i Twojej rodziny.

30 grudnia, 2015

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować również szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na rzecz sąsiadów i osób trzecich. W ten sposób uchronimy się przed nieprzewidzianym wydatkiem, jeśli z naszej winy doszło do np. zalania mieszkania sąsiadów bądź zostały wyrządzone inne szkody.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu pozwala na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością jego remontu czy odbudowania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. pożaru, zalania, powodzi, trąby powietrznej, osuwania się ziemi.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Żadne ubezpieczenie nie uchroni naszego dobytku przed kataklizmem naturalnym. To zawsze i każdemu może się zdarzyć. Dobrze skonstruowana polisa sprawi jednak, że szybko i w miarę bezboleśnie ewentualne szkody zostaną naprawione, a my nie poniesiemy związanych z tym kosztów.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Mówi się potocznie, że przezorny jest zawsze ubezpieczony. Spróbujmy patrzeć nieco w przyszłość, aby ocenić, czy nie będzie potrzebna ochrona ubezpieczeniowa. Lepiej być przezornym!

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie posagowe służy nie tylko gromadzeniu majątku dla dziecka, by ułatwić mu życiowy start, ale i zabezpieczeniu jego przyszłości na wypadek śmierci rodziców.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Oszczędzanie na czas emerytury przynosi najlepsze efekty, jeśli odkładamy nawet niewielkie kwoty, ale systematycznie i przez dłuższy czas. Czasem warto tylko nieznacznie ograniczyć wydatki, aby w przyszłości nasz poziom życia drastycznie się nie obniżył. Polisa na życie daje również możliwość oszczędzania na emeryturę.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Aby spać spokojnie i nie bać się tego co przyniesie nowy dzień warto kupić ubezpieczenie na życie. Daje ono poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę w to, że w razie naszej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacone świadczenie umożliwi im m. in. spłacić zaciągnięte zobowiązania (np. kredyty).