Ubezpieczenia firmy

Masz firmę? Ubezpiecz ją.

Odpowiedni zakres ubezpieczenia i usługi Assistance pomogą w prowadzeniu biznesu w trudnych sytuacjach, zapewnią odtworzenie majątku oraz ochronę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności za niewielką składkę.

Zakres ubezpieczenia może być dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi, obsunięcie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, upadek drzew i budowli).

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, stłuczenie szyb, przepięcie, rozmrożenie środków obrotowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych na terenie Polski, odpowiedzialność cywilną. Pokrywane są m.in. koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia po szkodzie, rozbiórki, osuszania budynku.

Zestaw ryzyk nazwanych można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i nienazwane ryzyka wewnętrzne, czyli szkody elektryczne i awarię maszyn, a jako dodatek do ubezpieczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, można ubezpieczyć urządzenia przenośne, wykorzystywane przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia oraz środki obrotowe w transporcie (cargo).

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie ochrony prawnej, w ramach którego można skorzystać z porad prawnika oraz z refundacji kosztów adwokata.

Umów spotkanie z agentem: kontakt@egidaubezpieczenia.eu

Możesz także wypełnić i wysłać e-mailem formularz: Formularz_Majatek_firmaFormularz_OC_firmowe