Ubezpieczenia NNW

 

Ubezpieczenie NNW

Nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się każdej osobie. W takich sytuacjach, oprócz wsparcia i opieki bliskich osób, potrzebna jest pomoc finansowa, rekompensująca poniesione wydatki i straty.

 

JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA NNW?

Dzięki ubezpieczeniu osoba Ubezpieczona lub osoba Uprawniona z umowy ubezpieczenia może otrzymać środki finansowe w związku z różnymi konsekwencjami, jakie może przynieść nieszczęśliwy wypadek:

 • uszczerbkiem na zdrowiu,
 • śmiercią Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • kosztami nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych,
 • kosztami przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • czasową niezdolnością Ubezpieczonego do pracy,
 • całkowitą niezdolnością Ubezpieczonego do pracy,
 • kosztami leczenia,
 • kosztami leczenia stomatologicznego,
 • kosztami rehabilitacji,
 • pobytem w  szpitalu,
 • rekonwalescencją po pobycie w szpitalu,
 • oparzeniem,
 • odmrożeniem,
  operacją,
 • kosztami operacji plastycznych,
 • uciążliwym leczeniem.

 

Oferta ubezpieczenia NNW gwarantuje nie tylko wypłatę powyżej przedstawionych świadczeń. Teraz, dzięki pakietowi Assistance zawartemu w ubezpieczeniu NNW, w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zapewnimy osobom Ubezpieczonym realną i natychmiastową pomoc.

 

Zamów ubezpieczenie NNW: kontakt@egidaubezpieczenia.eu