Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, znajdującym zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządzi szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Zasady dotyczące ubezpieczenia OC określone są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (na zasadzie wzajemności): Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry.

Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które obejmuje samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) w razie:
– kradzieży,
– zniszczenia
– uszkodzenia.

O co można rozszerzyć ubezpieczenie pojazdu m.in:
– Ubezpieczenie szyb pojazdu
– Utrzymanie wartości rynkowej pojazdu
– Szkody spowodowane nierówną nawierzchnią
– Wykupienie redukcji sumy ubezpieczenia
– Rozszerzenie ochrony o ryzyko kradzieży na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskim Rosji

 

Zamów kontakt kontakt@egidaubezpieczenia.eu

Możesz też wypełnić i wysłać formularz: Formularz_pojazd