Ubezpieczenia uczniów

Ubezpieczenie „szkolne”

Ubezpieczenia dla dzieci, uczniów i studentów zapobiegają skutkom zdarzeń, jakie mogą przydarzyć się każdego dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przedszkolu, szkole czy na uczelni. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź choroby, które to pomimo naszych starań i opieki mogą przydarzyć się naszym dzieciom, ubezpieczenie „szkolne” może zrekompensować, bądź stanowić dużą pomoc materialną dla rodziców, opiekunów prawnych. Takie ubezpieczenie pomaga w przypadku leczenia choroby, bądź walki ze skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczeniem takim mogą być objęte dzieci, uczniowie, studenci oraz personel zatrudniony w placówkach oświatowych w wieku do 65 lat.

 

Zamów kontakt:kontakt@egidaubezpieczenia.eu