Wynajem mieszkania – co grozi za jego zniszczenie

Co grozi za zniszczenie wynajmowanego mieszkania?

Stłuczenie, zalanie, przewrócenie i rozbicie – w mieszkaniu, także tym wynajmowanym, łatwo może dojść do większego lub mniejszego wypadku. Zniszczeniu może wtedy ulec także mienie należące do właściciela nieruchomości. Jakie konsekwencje grożą w takiej sytuacji osobie wynajmującej mieszkanie? Jak się przed nimi zabezpieczyć?

Jeżeli doszło do uszkodzeń w lokalu, właściciel mieszkania może dochodzić swoich praw od osoby wynajmującej to „M”. Dlatego, aby uchronić się przed konsekwencjami finansowymi nieumyślnych zniszczeń, warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy.

 

Jeżeli właściciel zobaczy zniszczenia dopiero po zakończeniu umowy najmu, może zachować całość lub część kaucji wpłaconej przez Ciebie w momencie zawierania umowy. Wysokość zatrzymanej kwoty będzie oczywiście zależała od wielkości szkód. Jeśli nie zgodzisz się na zatrzymanie kaucji, właściciel może dochodzić swoich praw przed sądem. Tak samo będzie w sytuacji, jeżeli nie wpłacałeś żadnej kaucji, a także wtedy, kiedy zniszczenia znacznie przekraczają jej wysokość.

eżeli chcesz uniknąć rozpraw sądowych z właścicielem i ponoszenia kosztów zniszczeń z własnej kieszeni, pomyśl nad wykupieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy. Pokryje ono koszt wszystkich szkód wyrządzonych nieumyślnie właścicielowi czy sąsiadom.

Obejmuje ona szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości lub mieniu ruchomym, stanowiącym wyposażenie mieszkania, z którego korzystasz na podstawie pisemnej umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu itp.

Pamiętaj jednak, by przed podpisaniem umowy uważnie przejrzeć wyłączenia odpowiedzialności. Zwróć choćby uwagę, że ubezpieczyciele standardowo nie wypłacają świadczenia za szkody będące wynikiem stanu nietrzeźwości ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie ma zatem co liczyć na zwrot kosztów remontu mieszkania po szalonej imprezie.

Wynajmując mieszkanie, dobrze też pomyśleć o zabezpieczeniu swoich rzeczy przed kradzieżą. Pamiętaj, że nawet jeśli właściciel ma wykupioną polisę mieszkaniową na daną nieruchomość, chroni ona jedynie rzeczy zgłoszone przez niego do ubezpieczenia. Jeżeli więc wynajmowane przez Ciebie mieszkanie stanie się celem złodziei, nie będziesz mieć prawa do odszkodowania za skradziony laptop czy biżuterię.

7 lutego, 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *