Dlaczego się ubezpieczać

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, które będą miały miejsce w naszym życiu. Czy zawsze jesteśmy przygotowani na najgorsze? Czy jesteśmy w odpowiedni sposób zabezpieczeni na przyszłość?

Pewność, że nie zostaniemy bez środków finansowych i pomocy w trudnych w naszym życiu przypadkach da nam ubezpieczenie na życie. Jest to produkt, którego głównym celem jest ochrona bliskich na wypadek poważnej choroby, inwalidztwa, niezdolności do pracy bądź śmierci ubezpieczonego.

W Polsce ubezpieczenia na życie istnieją od ponad 200 lat. Obecnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród obywateli naszego kraju. Świadomość ubezpieczeniowa naszych rodaków z roku na rok rośnie.

W dzisiejszych czasach sytuacja wielu ludzi jest mało stabilna, niejeden z nas posiada kredyt, rodzinę. Chcąc być odpowiedzialnym musimy zabezpieczyć finansowo naszych bliskich na najcięższe momenty życia. Również postępowanie naszego rządu zmusza nas do tego, abyśmy sami pomyśleli o naszej przyszłości, a więc zbierali kapitał na przyszłą emeryturę.

Aby spać spokojnie i nie bać się tego co przyniesie nowy dzień warto kupić ubezpieczenie na życie. Daje ono poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę w to, że w razie naszej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacone świadczenie umożliwi im m.in. spłacić zaciągnięte kredyty/zobowiązania. Polisa na życie również daje możliwość oszczędzania na emeryturę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiadają liczne rodzaje ubezpieczeń na życie. Niektóre z nich mają charakter jedynie ochronny, inne również oszczędnościowy.

Schemat działania ubezpieczeń ochronnych jest prosty. Ubezpieczający wpłaca towarzystwu ubezpieczeniowemu składkę (w określonych w umowie odstępach czasu np. co miesiąc, pół roku, rok, itp.), która w całości jest przeznaczona na ochronę.

Jeśli do momentu trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczonemu nic się nie stanie pieniądze przepadają (najczęściej do osiągnięcia przez ubezpieczonego 65 roku życia). Jeśli jednak dojdzie do zdarzenia, które jest objęte zakresem ochrony towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu bądź uposażonym określone w umowie świadczenie.

Ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym łączą w sobie dwie funkcje. Z jednej strony zapewniają ochronę i gwarantują tym samym wypłatę świadczenia na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia bądź śmierci ubezpieczonego, z drugiej zaś pozwalają gromadzić pieniądze.

Tego typu polisa na życie daje nam więcej możliwości. Nie tylko chroni finansowo naszych najbliższych, ale również pomaga zgromadzić kapitał, który może być spożytkowany w różny, wybrany przez nas sposób.

Możemy przeznaczyć go na przyszłą emeryturę (wówczas towarzystwo może nam wypłacać zgromadzone środki określonych przez nas transzach), na lepszy start w przyszłość naszych dzieci, itp. W tego typu ubezpieczeniach wpłacana przez ubezpieczającego składka jest dzielona na dwie części. Jedna zostaje przeznaczona na ochronę, druga zaś na inwestycje.

Ubezpieczenie na życie najczęściej kojarzy nam się ze zbędnym kosztem. Wiadomo, każdy zakłada, że będzie żył w zdrowiu i wciąż posiadał pracę. Niestety, nie zawsze życie układa nam się tak jakbyśmy tego chcieli.

Posiadając rodzinę, bliskich, czy nawet kredyt powinniśmy być odpowiedzialni i zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi niespodziewanych zdarzeń. Nie wiemy co nam przyniesie kolejny dzień, a żyć w strachu i obawie nie warto.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiadają szereg tego typu produktów, które można doskonale dopasować do naszej aktualnej sytuacji finansowej.

29 grudnia, 2015

1 thoughts on “Dlaczego się ubezpieczać”

  1. Dziękuję panu Jarkowi za poświęcony czas i fachowe doradztwo w zakresie wyboru ubezpieczenia na życie i zabezpieczenia mojej rodziny. Polecam każdemu kto czuje się odpowiedzialny i myśli o przyszłości!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *